Bu layihələrdə digital konvensial DMR standartları istifadə edilmişdir.

project-image

Bu layihədə rəqəmsal konvensional DMR standartından istifadə olunmuşdur. Bu sistemdə yalnız bir repitordan istifadə olunnur və 2 sərbəst kanal əldə etmək mümkündür.Bunun üçün iki tezliyin olması vacibdir. Avadanlıqlar repitor, duplexer və antenadan ibarətdir. Repitor olmadan iki radiostansiya arasında əlaqə yaratmaq yalnız bir neçə kilometr məsafədə mümkündür, amma bir repitor olduqda bu məsafəni 10-larla kilometrə qədər artırmaq olar.